Ove Guldestam

Sven Ove Johansson Guldestam (1924-1994)


Biografi
Ove Guldestam föddes som Ove Johansson den 12 juli 1924 som barn till Hilma Vilhelmina Johansson, 24 år. Hon var född i Torpa, Östergötland och bodde 1924 i Torshälla men flyttade då till Stockholm där Ove föddes i Kungsholms församling. Hilma var anställd som amma på Sachska barnsjukhuset på Södermalm.


Ove blev föräldralös vid 10 års ålder då hans mor Hilma dog 1935 endast 35 år gammal. De bodde då
i Eskilstuna. Det är okänt om Hilma hade släktingar i Eskilstuna men detta är högst sannolikt. Troligen
var det släktingar som tog sig an den föräldralöse Ove under uppväxttiden.


Vid 19 års ålder startade Ove 1943 Avalon Dansorkester i Eskilstuna där han var kapellmästare,
spelade trumpet och var sångsolist. Det är Ove som sitter framför orkestern på bilden nedan.

Han hade studerat trumpetspel för Holger Sköld, senare ledare och initiativtagare till VME Musikkår.
Han hade då inte bytt namn utan kallade sig fortfarande Johansson. Dock troligt att han bytte till
Guldestam i samband med militärtjänsten.


Ove var en av dem som var med vid starten av VME Musikkår på Valborgsmässoafton 1943 under
Holger Skölds ledning. Han var då ännu inte fyllda tjugo år och jobbade i den s k A-verkstaden på AB
Bolinder-Munktell i Eskilstuna vilket senare blev en del av Volvo. Liksom Holger Sköld spelade Ove
trumpet. Det var därför givet att han skulle värvas till den nyuppsatta blåsorkestern. Men Oves
medverkan blev inte så långvarig, för redan 1944 åkte han in i militärtjänst på P3 i Strängnäs. Där blev
han antagen som musikvolontär och medverkade i Kungl Södermanlands regementes musikkår,
under ledning av Per Berg., och stannade till 1947. Hans nästa verksamhetsplats blev Malmö där han
ingick i Harry Arnolds kända orkester.


Ove var en mångsidig yrkesmusiker. Han hade bl a kontrabas som biinstrument. Under årens lopp har
han hunnit med en imponerande rad engagemang: han har turnerat med en cirkus i fem år, rest runt
i landets folkparker med Jubileumsrevyn, spelat revy på Södra Teatern i Malmö i fyra år och på Scala
i 3 år. Han har också hunnit med att vara restaurangmusiker.


På sextiotalet började han studera till musiklärare och tog examen 1969. Dessförinnan var han
tillbaka en kort period under 1961 på BM i Eskilstuna. Under 1970-talet och fram till senare delen av

1980-talet arbetade han som musiklärare i Stockholm, Söderort, Rågsved fram till sin pension i slutet
av 1980-talet. När han sedan blev sjukskriven 1988 blev han tvungen att trappa ned sin musikaliska
verksamhet. Han gick sedan bort i april 1994, 69 år gammal.

Musikläraren
Från början av 1970-talet tills sjukpensioneringen 1988 var Ove anställd vid Kommunala musikskolan
i Stockholms söderortsdistrikt, med Alf Wahlström som rektor. Musikskolan var synnerligen livaktig
under denna period där varje blåsmusiklärare med självaktning hade minst en och oftast flera
orkestrar. Ove hade sin huvudsakliga verksamhet i Rågsveds skola och dess stora aula. Utöver den
betalda arbetstiden med eleverna lade Ove otaliga fritidstimmar på att skriva och arrangera musiken
för sina orkestrar.


Navet i verksamheten under många år var blåsorkestern Halvnoten, som samlade upp till ett 50-tal
barn och ungdomar. Oves motto var att alla som var intresserade kunde vara med och spela. Han var
skicklig på att anpassa arrangemangen för att passa olika åldrar. Oves egna elever spelade oftast
bleckblåsinstrument, vilket innebar att exempelvis träblås och slagverk ”lånades in” från
lärarkollegorna. Som mest hade Halvnoten mer än 50 spelande elever och då blev det både trångt
och stökigt på aulans scen. För att skapa ordning och påkalla uppmärksamhet använde Ove en ljudlig
visselpipa.


Tidigt 70-tal startades även storbandet Måndagarna, som gav utrymme för de lite äldre eleverna att
få lite mer utmaningar. Arrangemangen till storbandet skrevs av Ove själv, samt av kollegan Lennart
Brage som även medverkade vid repetitionerna. Ganska snart bildades även storbandet Smilbandet,
som samlade lite yngre elever och även utgjorde plantskola till Måndagarna. Vid sidan om – helt utan
betalning – handledde Ove under en period orkestern Helnoten (gemenligen kallad ”Felnoten”), som
utgjordes av föräldrar till en del av eleverna.


Bild: Storbandet Måndagarna, vid detta tillfälle med dubbel sättning (bilden förmodligen 1974-1975)

Den obligatoriskt erbjudna undervisningen för musikskoleeleverna var egentligen enbart en 20
minuters lektion per vecka. Ove var dock kreativ och undervisade många gånger i grupper om 3-4 elever som spelade samma instrument. Det blev på så sätt mer dynamiskt, med mer speltid och
gärna även en rast med tillhörande rundpingis i aulan.


Ove var en sann idéspruta och ordnade med konserter och även arvoderade spelningar för sina
elevorkestrar. En föräldraförening bildades för att hjälpa till med den externa verksamheten och dess
ekonomi. Med hjälp av gager och sökta bidrag gjorde orkestrarna flera resor inom Sverige, samt även
utomlands till exempelvis Norge, Danmark och Holland. Föräldraföreningen stöttade resorna som
medföljande ledare och kund även skjuta till självkostnadsbidrag om någon elevs familj inte hade
denna möjlighet.


Vid 1980-talets början skedde ett visst naturligt generationsskifte bland eleverna. Den övre
åldersgränsen för medverkan musikskolans verksamhet kunde ibland vara lite flytande men kring
gymnasiestudenttiden var det oftast över. I själva verket slutade ju många elever mycket tidigare,
med stora avhopp under högstadiet. Med sitt engagemang hade dock Ove uppehållit attraktionen för
en grupp äldre elever, för vilka han år 1981 skräddarsydde avknoppningen Flåset – en
specialkomponerad version av en blåsoktett. I den allra första perioden var Flåset snarare en
dubbeloktett som kunde delas upp i två fungerande delar, men efter några år hade den kondenserats
till enkel oktett med någon enstaka dubblering i någon stämma.


Under de första åren utgjordes Flåsets repertoar till nästan 100% uteslutande av Oves egna
arrangemang, inklusive flera av hans egna kompositioner. Hans uttalade syfte med Flåset var att
skapa en orkester som skulle kunna stå på egna ben. Repertoarens inriktning utgick från
nittonhundratalets populärmusik, inklusive en rejäl dos med traditionell jazz. Utöver detta
återspeglades i repertoaren även Oves intresse för folkmusik, med exempelvis polska, hambo och
gånglåtar. Annan dansmusik som schottis, tango samt många valser fanns också med i den
militärgröna notväskan. Ove förespråkade en mobil orkester som kunde både sitta och stå spelandes
lite varstans. Därav även noter i A5-format för instrumentens notklämma.


Från mitten av 80-talet var Ove sjukskriven i perioder, samtidigt som Blåsoktetten Flåset sadlade om
sin organisationsform till studiecirkel. Vid denna period upphörde även Måndagarnas verksamhet, då
storbandet inte kunde upprätthålla full bemanning. Detta var i sin tur en konsekvens av Oves
återkommande frånvaro.

Våren 1986 var det dock full aktivitet för Flåset, fortfarande under Oves ledning. Ove hade knutit kontakter med sambaföreningen Madrugada, som bestod av ett större antal dansare och slagverkare. Vid den här tiden var det populärt med karnevalståg och de flesta städer med självaktning anordnade någon form av festival med karnevalståg. Tillsammans med Madrugada spelade Flåset på festivaler i Stockholm, Flen, Katrineholm, Gävle, Västervik och Orminge. Som kronan på verket gjordes en resa till Köpenhamnskarnevalen 17-19 maj, där Flåset spelade i karnevalståget, samt även gjorde ett eget framträdande i stadsmiljön.


Kompositören

Ove var en flitig kompositör, vars alster alltid var kompletta med både text och musik. Förutom valser och tango skrev han även hambo och polskor med tydliga influenser från den traditionella folkmusiken. Flera av Oves originalkompositioner finns med i Flåsets repertoar, med hans egna handskrivna arrangemang.

För att uppmärksamma 100-årsminnet av Oves födelse har Flåset spelat in ett antal av hans kompositioner, som nu finns tillgängliga för lyssning:

Spotify länk: https://open.spotify.com/album/5hEPmx8WQy7TWYZynOdadD?si=ls_BWJV5TZqAGPWdwSbspw

Youtube länk: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nTmPEHCAUNHBIwOmb1XIfEsb8C894OWAo&playnext=1&index=1